Xúc động với hình ảnh con rể tận tụy chăm sóc mẹ vợ suốt 40 năm: Nấu ăn, chải đầu, cõng mẹ vượt núi

Nhìn chung, con rể có hiếu thì biết gửi tiền về cho nhà vợ, lâu lâu qua thăm hỏi, lễ tết thì có thêm quà cáp nhưng trường hợp dưới đây mới là hiếm thấy.

842

Phần lớn ông bà xưa thường có lối suy nghĩ mặc định là con dâu phải có nhiệm vụ hiếu thảo nhà chồng. Trong khi đó, con rể thì có thể lỏng lẻo với bố mẹ vợ. Chính sự bất công đó mà nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ.