Con dâu đáռɦ chồɴg và mẹ chồɴg ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

444

Người ̼con dâu tại Bình Phước đ̼á̼n̼h̼ mẹ chồng bầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ mắt gâ̼y̼ b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ cộng đồng m̼ạn̼g đã nhận lỗi và xin lỗi mẹ chồng tại trụ ̼sở UBND xã Long Hà, H.Phú Riềng. Người này còn bị phạt 2 triệu đồng.

Bà Tạo chưa chấp nhận cho con dâu về ở chung nhà Hoàng Giáp

Thiếu Tá Phạm Thanh Tuân, Tr̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ xã Long Hà, H.Phú Riềng (Bình Phước) cho biết chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi) đã nhận̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼là bà Đỗ Thị Tạo (65 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Hà, H.Phú Riềng) vì đã đ̼á̼n̼h̼ bà g̼â̼y̼ ̼thương ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

Bà Tạo chưa chấp nhận cho con dâu về ở chung nhà.

Sự việc đã được Báo Thanh Niên phản ánh trong câu chuyện “̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼

̼Theo thiếu tá Tuân, chiều 2.7, C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ xã Long Hà đã mời chị Nguyễn Thị Trang (con dâu) và bà Đỗ Thị Tạo (mẹ chồng) cùng lên t sở C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n xã để làm rõ n̼guyê̼n̼ ̼n̼hân đồng thời tổ chức hòa ̼giải̼ ̼m̼â̼u ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼giữa mẹ chồng – nàng dâu.

Trang cũng xin lỗi̼ các anh chị em trong gia đình và trải lòng n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼về việc mình làm như sau: ”Các anh chị ơi, em cũng thật lòng xin lỗi đến gia đình mình. Chỉ trong cơn ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ của mình em đã đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼.̼ Em biết, nếu là em, có mẹ mình bị đ̼á̼n̼h̼ em cũng khó chấp nhận được.

Nhưng mọi người ơi, hãy nặ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ng nghe em giải thích được không. Em biết em sai, nhưng không phải cái gì cũng tự nhiên mà có.

Tất cả là do đứa co̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼này không biết ăn ở. Tất cả cũng vì tình cảm mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp. Tính mẹ thì ai cũng biết rồi đó. Mẹ hay ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼người với những lý do như: â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼, rồi người ta báo là em đan̼g̼ hại ̼con trai mẹ. Vì vậy, mẹ suốt ngày ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n để đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ toàn lôi tổ tiên nhà em ra mà c̼h̼ử̼i. Em nhịn không được, cãi lại là mẹ đán̼h̼ luôn.̼

Mobile 300x600-1

Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

Lúc̼ em bầu sắp sinh̼ mẹ đán̼h̼ em. Lúc đó, có chồng và các anh chị c̼h̼ứ̼n̼g kiến. Cũng từ đó, mẹ không còn cho em ở cái nhà này nữa. Hôm mẹ và em cãi nhau cũng vì lý do, mẹ đi tiểu ra bô rồi để trong nhà. Sau đó, mẹ mang tưới khắp nhà. Nhiều lần như thế, em thấy mùi khai nên bảo mẹ đừng làm vậy. Mẹ nói, mẹ tưới cây chứ không tưới lên tổ tiên nhà em. Em bảo mẹ đừng c̼h̼ử̼i nhà em thì mẹ̼ túm̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼6̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼1̼3̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼‘̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼’̼

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼’̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼’̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼P̼.̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼P̼.̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼’̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼’̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼’̼T̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼’̼.̼C̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼’̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼:̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼’̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼à̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼’̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ớ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼’̼,̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼ô̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼’̼E̼m̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼.̼

Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng ʙầᴍ ᴅậᴘ ᴛím mặᴛ “Không có chồng này sẽ có chồng khác”

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼’̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼’̼.̼

̼P̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼’̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼’̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼i̼k̼e̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼.̼